Om Save The Future2020-06-19T21:56:39+02:00

Save The Future støtter Gold Standard-projekter

Orange Renewable 100,5 MW vindmølleprojekt i Indien

Dette er et 100,5 MW vindmølleprojekt i provinsen Madhya Pradesh i det centrale Indien, som Orange Mamatkheda Wind Private Limited står bag. Projektet består af 67 vindmøller på 1,5 MW, der hver producerer ren energi fra vindkraft.

Projektets virkninger og fordele:

Som en social ansvarlig organisation er Orange Renewable dedikerede til CSR-initiativer for at forbedre livskvaliteten af nærliggende projekter. I tråd hermed er Orange Renewable altid på udkig efter investeringer inden for de følgende områder.

 • Forbedre kvaliteten af uddannelser
 • Støtte den indiske regerings “Clean India”-initiativ ved at investere i sanitær infrastruktur i skoler og lokalcentre

 • Udvidelse af medicinske og sundhedsfaciliteter

 • Støtte af en bærbar vandforsyningsinfrastruktur

 • Skabe jobs

 • Støtte kvinder

 • Beskyttelse af miljøet

Mere effektiv madlavning og opvarmning i Kina

Dette rene madlavnings- og opvarmningsprojekt hjælper folk fra provinserne Shanxi, Hubei og Guizhou i Kina med at spare penge, og skaber samtidig jobs og reducerer udledningen af drivhusgasser.

 • Enhancing the quality of education

 • Supporting the “Clean India” initiative of the Government of India by investing in sanitary infrastructure in schools and community centers

 • Augmenting medical and health care facilities

 • Promoting a portable water supply infrastructure

 • Creating Jobs

 • Empowering women

 • Safeguarding the environment

More Efficient Cooking and Heating in China

This clean cooking and heating project helps people from Shanxi, Hubei and Guizhou provinces of China save some money while creating jobs and reducing greenhouse gas emission.

 • Enhancing the quality of education

 • Supporting the “Clean India” initiative of the Government of India by investing in sanitary infrastructure in schools and community centers

 • Augmenting medical and health care facilities

 • Promoting a portable water supply infrastructure

 • Creating Jobs

 • Empowering women

 • Safeguarding the environment

Infrastruktur til drikkevandsforsyning i Rwanda

CO2balance samarbejder med lokale grupper og NGO’er i Rwanda for at levere rent drikkevand ved at identificere og gendanne ødelagte vandboringer. Løbende vedligeholdelsesprogrammer sammen med rensning af vandet og træning i hygiejne sikrer et sikkert og pålideligt samfund med en vedligeholdt vandforsyning.

Hver af de 12 mikroprojekter i dette program forbygger 10.000 ton af CO2 ækvivalent udledning.

 • Enhancing the quality of education

 • Supporting the “Clean India” initiative of the Government of India by investing in sanitary infrastructure in schools and community centers

 • Augmenting medical and health care facilities

 • Promoting a portable water supply infrastructure

 • Creating Jobs

 • Empowering women

 • Safeguarding the environment

Forbedrede madlavningsovne i Guinea

I Guinea udgør brænde og kul omkring 98 % af energibehovet i husholdninger. Den demografiske vækst fører til et stigende pres på skovområderne med skovrydning på i øjeblikket 6.800.000 m3 om året.

Resultatet er madlavningsovne med en fremragende ydeevne, der sparer tid, penge og skov, og som reducerer skadelig udledning. Dette hjælper med at forebygge sygdomme, især blandt kvinderne, der er ansvarlige for madlavningen.

 • Enhancing the quality of education

 • Supporting the “Clean India” initiative of the Government of India by investing in sanitary infrastructure in schools and community centers

 • Augmenting medical and health care facilities

 • Promoting a portable water supply infrastructure

 • Creating Jobs

 • Empowering women

 • Safeguarding the environment

Improved Cooking Stoves in Guinea

In Guinea, firewood and charcoal meet around 98% of the household energy needs. Demographic growth is leading to an increasing pressure on the woodlands with deforestation currently progressing at 6.800.000 m3 per year.

The overall result is a cooking stove with excellent performance that is saving time, money and forests and reduces harmful emissions. This helps prevent health diseases, especially among the women in charge of the cooking.

 • Enhancing the quality of education

 • Supporting the “Clean India” initiative of the Government of India by investing in sanitary infrastructure in schools and community centers

 • Augmenting medical and health care facilities

 • Promoting a portable water supply infrastructure

 • Creating Jobs

 • Empowering women

 • Safeguarding the environment

Etiopisk kooperativ for skovfornyelse

Etiopien er et af de fattigste lande i verden med en BNP pr. indbygger på kun 619 USD om året. Dets landbrugssektor, som udgør levebrødet for mere end 90 procent af befolkningen, har lidt et alvorligt knæk på grund af miljømæssige udfordringer. Overudnyttelse af skovressourcer har medført, at mindre end 3 % af Etiopiens oprindelige skov står tilbage. Alvorlig erosion reducerer landets kapacitet til at absorbere vand, hvilket har resulteret i stadig alvorligere tørke og oversvømmelser.

Sodo/Humbo Forestry Project sigter mod at beskytte den stærkt nedbrudte skov på bjergskråningerne og at plante nye træer for at understøtte en genopretning af økosystemet i området på lang sigt. Projektet fokuserer på aktiv deltagelse fra lokalbefolkningen, der er direkte ansvarlige for for projektets gennemførelse. Indtægter fra projektet bliver geninvesteret i lokale udviklingsinitiativer, såsom uddannelses-, sundheds- og miljøbeskyttelsesprojekter.

 • Enhancing the quality of education

 • Supporting the “Clean India” initiative of the Government of India by investing in sanitary infrastructure in schools and community centers

 • Augmenting medical and health care facilities

 • Promoting a portable water supply infrastructure

 • Creating Jobs

 • Empowering women

 • Safeguarding the environment

Skab værdi for personer fra hele verden og den planet, vi er fælles om!

Save The Future blev grundlagt ud fra princippet om, at klimatiltag ikke må være en-dimensionelle, og at klimaprojekter skal levere meningsfyldte, bæredygtige udviklingsfordele udover reduktion af udledning. Vi er allerede repræsenteret i otte lande: Danmark 🇩🇰, Sverige 🇸🇪, Schweiz 🇨🇭, England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Italien 🇮🇹, Spanien 🇪🇸, Frankrig 🇫🇷 og Kina 🇨🇳.

Hos Save the Future stræber vi efter at skabe gennemsigtighed, så virksomheder kan vise deres kunder og samarbejdspartnere, at de bidrager til en mere bæredygtig verden for virksomheder, enkeltpersoner og dyr gennem miljøbeskyttelsesprojekter. ♻️

Vi spiller alle en rolle i kampen mod klimaforandringer.

 • Reducere virksomheders klimapåvirkning.

 • Reducere virksomheders natur- og miljøpåvirkning.

 • Tilskynde til forandring og innovative løsninger.

 • Tage kontrol over det miljømæssige fodaftryk og bygge bæredygtighed ind i virksomhedens brand.

Creating Value For People Around The World And The Planet We Share!

Save The Future was founded on the principle that climate action cannot be one-dimensional and climate projects must deliver meaningful sustainable development benefits beyond emission reductions. We already have our representation in eight countries: Denmark 🇩🇰, Sweden 🇸🇪, Switzerland 🇨🇭, England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Italy 🇮🇹, Spain 🇪🇸, France 🇫🇷 and China 🇨🇳.

At Save the Future, we strive to create transparency so that companies can show their customers and partners that they are contributing to a more sustainable world of businesses, individuals and animals through climate protection projects. ♻️

We all have a role to play in the fight against climate change.

 • Reducere virksomheders klimapåvirkning.

 • Reducere virksomheders natur- og miljøpåvirkning.

 • Tilskynde til forandring og innovative løsninger.

 • Tage kontrol over det miljømæssige fodaftryk og bygge bæredygtighed ind i virksomhedens brand.

Tips til hvordan I kan blive mere miljørigtig og bæredygtig

 • Indgå partnerskaber og deltag i netværk: klimatilpasning kan være en stor og ressourcekrævende opgave. Overvej derfor om din virksomhed med fordel kan indgå partnerskaber og deltage i virksomhedsnetværk om klimatilpasning for at optimere ressourcerne og lære af andres erfaringer.
 • Det kan være oplagt at gå sammen med andre virksomheder inden for samme branche, og sammen stille krav til brancheorganisationen om branchespecifik rådgivning om relevante klimatilpasningstiltag.
 • Tænke klimapåvirkning ind i virksomhedens strategi.

 • Skab synlighed omkring jeres forbrug og vigtigheden af at spare på ressourcer såsom kun at printe, når det er absolut nødvendigt, sende faktura pr. mail, slukke lyset, affaldshåndtering osv.

»Alle virksomheder som vælger at støtte ”Save The Future” og dermed indsætte mærket på deres hjemmeside, giver samtidig et løfte om at tænke miljørigtigt og bæredygtigt.«

SAVE THE FUTURE

TILMELDING

 • Pris: 299,00 kr.
 • 74,75 kr.
 • 0,00 kr.
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Go to Top