I dette blogindlæg vil vi diskutere det grundlæggende om miljøgodkendelser i landbruget. Hvad bruges miljøgodkendelser til? Landbruget er stærkt afhængig af naturressourcerne for at fungere og producere fødevarer, men mange landmænd kender ikke til de gældende regler, der beskytter disse ressourcer.

Så hvad er en miljøgodkendelse?

Miljøtilladelser regulerer forurening fra landbrugsaktiviteter som f.eks. arealanvendelse eller gødning. Disse tilladelser er med til at beskytte vores vandkilder og forhindre jorderosion.

Miljøgodkendelser er ikke kun for store landbrugsbedrifter. Selv små landbrugere og hobbylandmænd skal være opmærksomme på de regler og bestemmelser, der gælder for miljøgodkendelser. Vi har stor erfaring på området, og vores team sørger for, at du har alle de oplysninger, du skal bruge for at få din miljøgodkendelse

Fjordland er en virksomhed, som fungerer som et rådgivningshus. De har specialiseret sig i miljøgodkendelser og overholdelse af miljøbestemmelser og har mange års erfaring med at hjælpe landmænd med at overholde de regler eller hjælpe dem til at guide, råde og gennemføre forskellige situationer. De sidder klar til at hjælpe dig og gør alt, hvad de kan for at følge dine spørgsmål til dørs.

Miljø vs. landbrug

Miljø: det kompleks af fysiske, kemiske og biologiske faktorer, der virker på en organisme eller et system og bestemmer dets form og funktion.

Landbrug: videnskab eller praksis inden for landbrug; især produktion af fødevarer (og undertiden fibre) på jorden gennem dyrkning ved pløjning, såning, gødning osv. Eller dyr, der holdes til med henblik på avl og opdræt af husdyr.

Landbrug og miljø går hånd i hånd. Landbruget skal tage hensyn til miljøet, og miljøet holdes og trives af landbrug.

Hvordan kan man tage hensyn til miljøet, når man har et landbrug?

Når du driver landbrug, er det vigtigt at tænke på, hvilken indvirkning dine handlinger vil have på miljøet. Landbrug er både en gavnlig og skadelig aktivitet for vores planet.

Der er mange forskellige faktorer, der kan påvirke miljøet, når du driver landbrug. Nogle af disse omfatter støjforurening fra maskiner eller husdyr, brug af pesticider og gødningsproduktion (eller overforbrug)

Vandforurening er også et stort problem. Afstrømning fra markerne kan indeholde pesticider, herbicider og dyreekskrementer, som kan forurene vandforsyningerne. Gødning og husdyrgødning kan også forårsage algeopblomstring i vandløb, hvilket kan føre til død af vandlevende organismer

Hvad du kan gøre for at beskytte miljøet, når du har et landbrug

Der er mange forskellige ting, du kan gøre for at mindske landbrugets indvirkning på miljøet. Nogle af dem er blandt andet:

– Anvendelse af økologiske landbrugsteknikker, hvor der ikke anvendes kemiske gødningsstoffer og pesticider. Disse metoder er miljøvenlige, men ofte mere arbejdskrævende end konventionelle metoder.

– Minimer brugen af maskiner til at reducere støj- luft- og vandforurening.

– Hold husdyrene langt væk fra vandområder, så de ikke forurener dem med gødning eller affald.

Selv om landbruget kan have en enorm indvirkning på miljøet, skyldes det kun, at der er mange landbrug i umiddelbar nærhed af hinanden. Hvis du driver landbrug alene, så din miljøpåvirkning meget mindre. Så hvis du overvejer at starte et landbrug, så undersøg først, om det ikke vil have en negativ indvirkning på miljøet.