Klima er i stigende grad på agendaen blandt virksomheder i Danmark

Effekterne af klimaforandringerne mærkes allerede verden over og forventes kun at blive tydeligere over de kommende  årtier. Den historiske Paris-aftale i 2015 forener størstedelen af verdens lande i kampen om at begrænse den globale opvarmning til under 2 °C — og gerne til 1,5 °C — over det førindustrielle temperaturniveau.

Når Danmark skal yde sit bidrag til at reducere den globale opvarmning og samtidig være forberedt på en fremtid, hvor effekterne af klimaforandringer intensiveres, er det centralt for Danmark og danskerne at forstå, hvordan klimaforandringerne vil påvirke den danske befolkning, økonomi og natur.

Tilmeld din virksomhed til Save The Future og vis dine kunder, samarbejdspartnere og leverandører at I arbejder ud fra en miljømæssig tankegang som bidrager til forbedring og beskyttelse af verdens klima.

 

Selv de mindste klimatiltag gør en forskel ➔ tilmeld din virksomhed i dag.