”Therapeuin” er det græske ord for terapi og betyder støtte og hjælp til balance. Dermed betyder terapi støtte i den naturlige proces mod balance i livet, sindet, i vores forhold både til os selv, vores familie, partner, arbejde og kollegaer.

Under terapi anvendes psykologiske metoder, hvor meningen er at klienten skal blive mere og mere bevidst om sine reaktionsmønstre, bevidst om sig selv og den måde klienten agerer sammen med andre på. Med denne kommunikation med en psykolog eller terapeut kan man komme til at handle og tage nogle mere hensigtsmæssige beslutninger i livet.
Terapi er ikke kun for den individuelle, terapien handler ofte også om hvordan man som par, familie, eller en anden gruppe kan få dynamikken til at gå op. Det er meget forskellige hvad den individuelle person eller gruppe har brug for, og derfor kan terapi deles op i flere forskellige hovedretninger, her er det op til den enkelte psykolog eller terapeut at aflæse klienten og de behov klienten har brug for og dermed anvende den passende metode ud fra menneske- og livssyn.

Hos Trika Terapi tages der hånd om den enkelte, her tilbydes flere forskellige former for terapi. Den mest gængse form for terapi er samtaleterapi, dette kender de fleste til eller har hørt om som den mest gængse måde at gå til terapi på. Her handler det om at snakke om de problematikker man oplever, hvad enten det omhandler angst, depression eller stress. Udover samtaleterapi tilbyder Trika Terapi også kropsterapi, her er der fokus på både psykiske og fysiske problemer. Dette kan fx være rygsmerter eller hovedpine eller til psykiske tilstande som oftest er affødt af stress eller traumer. Fysiske smerter og psykiske smerter hænger ofte sammen, og det er her der virkelig kan sættes noget ind gennem kropsterapi. Foruden samtaleterapi og kropsterapi tilbyder Trika Terapi også naturterapi, her arbejdes psyken ind i naturen som styrker den mentale og fysiske sundhed og dermed forbinder os stærkere.