Fødevaresikkerhed i danmark er høj i fødevareindustrien, landbruget og myndighederne har et stort fokus på at sikre fødevarer til de danske forbrugere. De danske indsatser er nogle af de førende i hele verden. De danske virksomheder  er dygtige og har i en stor grad af egenkontrol, hvor de selvstændige selv udvikler et system, der sikrer, at krav i fødevarelovgivningen, til kvalitet og fødevaresikkerhed overholdes.

Med en god hygiejne er en af grundstene for en høj fødevaresikkerhed. EU’s hygiejnelovgivning stiller krav til primærproducenter og fødevarevirksomheders hygiejne bliver overholdt. Nogle virksomheder følger de retningslinjer for praksis, der er anerkendt og vurderet af de danske fødevaremyndigheder der kommer på kontrolbesøg, mens andre selv udvikler deres programmer, der er tilpasset de specifikke forhold og produkter i netop deres respektive virksomhed.

De danske fødevaremyndigheder gennemfører kontrol af, at alle virksomheder har et egenkontrolprogram så de overholder og lever op til de lovgivningsmæssige krav på fødevaresikkerhedsområdet.

I dit samarbejde med fødevarekonsulent der sikrer  Fødevaresikkerhed og kvalitet får du mest muligt ud af din fødevare virksomhed på stort set alle områder og at man overholder loven. de kan hjælpe dig med det, du har brug for – om det er ekstra kontrolbesøg for at få en elitesmiley eller omvendt. Samtidigt kan de også hjælpe med  muligheder for at optimere arbejdsgangene, få nye øjne på økonomien eller et projekt omkring konceptudvikling.  

Få hjælp til at skabe den røde tråd i din restaurant. Få hjælp til menukort, egenkontrol, arbejdsgange, produktudvikling, konceptudvikling og fødevaresikkerhed og kvalitet.

Du vil gerne give dine kunder en god oplevelse, så de får lyst til at komme igen og anbefale din madlavning til deres venner. Ud over dette er smileys også vigtige for potentielle kunder. 

I dag kræver et godt køkken mere end en god kok. Få fødevarekonsulent  til at hjælpe dig med at sammensætte det helt rette koncept til din restaurant.