Kinesiske fabrikker har stoppet produktionen og fly holder stille: Men er coronavirus egentlig godt for klimaet?

➔ Klimaeffekten er kun god på den korte bane, vurderer danske forskere.

Da coronavirusset for alvor brød ud i den kinesiske provins Hubei tidligere på året, måtte den kinesiske regering agere hurtigt. For at inddæmme virusset valgte de at lukke provinsen fuldstændig ned.

Det betød, at skoler, fabrikker og kontorer stod tomme, mens kulkraftværkerne kørte på lavere blus.

Luftforurening i Kina er næsten forsvundet

Billeder taget af en af NASA’s klima-satellitter viser, at forureningen af kvælstofdioxid i luften over de kinesiske byer under corona-krisen næsten er forsvundet. Men på grund af lukningen af fabrikker, udgangsforbud og kraftværker, der kører på lavt blus, er forurening nu næsten væk.

Det har en positiv virkning på klimaet – kortere sigt

Man kan konkret se, at udledningen er blevet mindre i en kort periode, men formodentlig sætter kineserne turbo på produktion, når de igen lukker samfundet op. På den måde vil de prøve at indhente de det tabte under coronakrisen.

Det er set mange gange før, at udledningen falder, når der er økonomisk krise. Men når krisen er overstået, haler udledningen hurtigt ind igen.

Det vil derfor kun have en betydelig effekt for klimaet, hvis vi fortsætter den nuværende adfærd.

Tilmeld din virksomhed til Save The Future og vis dine kunder, samarbejdspartnere og leverandører, at I arbejder ud fra en miljømæssig tankegang som bidrager til forbedring og beskyttelse af verdens klima.

 

Selv de mindste klimatiltag gør en forskel ➔ tilmeld din virksomhed i dag.