Arven går oftest til børnene

Selvom en del danskere har oprettet testamente, er det stadig en overvejende andel, der ikke har.  Faktisk har kun 19% af den danske befolkning oprettet testamente (Analyse Danmark, 2018).

Dette til trods for, at der kan være mange gode grunde til at oprette testamente, foruden selve arvefordelingen, der som oftest er dét, der er i hovedfokus.

Mange danskere har nemlig ønske om, at det er børnene (også kaldes livsarvingerne), der skal arve dem, når de går bort, selvom det også ofte ses, at der afsættes en vis procentdel eller beløb til velgørenhed, eller muligvis til børnebørn el.lign. Hovedønsket er dog trods alt fortsat, at der er livsarvingerne, der skal arve, når den pågældende testator går bort.

Hvorfor kan særeje være relevant?

Arv tilfalder som udgangspunkt livsarvingerne som almindelig formue, dvs. at det får samme formuestatus som arvingens øvrige formue. For ugifte arvinger har dette ingen betydning, men det har det derimod for arvinger, som er gift, eller senere bliver det – hvilket gælder for en stor del af arvingernes vedkommende.

Når man indgår ægteskab, tilhører hver ægtefælles formue nemlig som udgangspunkt ægtefællernes formuefællesskab, hvilket betyder, at ægtefællerne både ved skilsmisse og ved dødsfald – forinden arvefordelingen, skal dele deres samlede formue med 1/2 til hver – uanset hvor meget hver ægtefælle ejer hver især. Det betyder altså, at dén arv, som dine arvinger får fra dig, som udgangspunkt indgår i en sådan ligedeling i forbindelse med arvingens skilsmisse eller dødsfald, og dermed også vil tilfalde arvingernes ægtefæller, altså dine svigerbørn.

Hvordan bestemmer jeg særeje?

Du kan ændre på udgangspunktet om formuefællesskab ved at bestemme såkaldt ”særeje” i testamentet for dén arven, der tilfalder dine livsarvinger. Når arven er særeje betyder det, at arven ikke medregnes i ægtefællernes samlede formue, der skal ligedeles ved skilsmisse eller dødsfald, men derimod holdes udenfor beregningen og at dine arvinger derfor kan beholde den selv fuldt ud.

Der findes flere særejeformuer, der kan indføres i testamentet, hvor den mest populære særejetype kun gælder i forbindelse med en skilsmisse. Du kan også bestemme, at arvingerne selv skal kunne fjerne særejebestemmelsen igen, hvis de ønsker det.

Et testamente koster typisk 3.000-5.000 kr. og du kan f.eks. få testamentet udarbejdet hos juristfirmaet Arvesikring.dk, som er blandt de billigste og mest populære på markedet.